Konfigurowanie konta programu Exchange ActiveSync na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dodanie konta programu Exchange ActiveSync umożliwia bezprzewodowe synchronizowanie poczty, kontaktów, kalendarzy, przypomnień i notatek na urządzeniu z systemem iOS.

 1. Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Dodaj konto > Exchange.

  Konfiguracja iPhone
                          
 2. Wprowadzanie informacji - Wprowadź adres e-mail i hasło. Jeśli chcesz, możesz też wpisać opis konta. Nazwa użytkownika w wersjach oprogramowania v5 i starszych powinna zawierać sam login np.: john


                          
 3. Nawiązywanie połączenia z serwerem Exchange - Urządzenie z systemem iOS podejmie próbę zlokalizowania serwera Exchange. Konieczne może być podanie dodatkowych informacji o serwerze. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange.


                          
 4. Synchronizowanie informacji - Zsynchronizować możesz dane poczty, kontaktów, kalendarzy, przypomnień i notatek. Po zakończeniu stuknij opcję Zachowaj.
 5. Edytowanie ustawień programu Exchange - Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Poczta, kontakty, inne i wybierz konto programu Exchange, a następnie stuknij przycisk Dane konta. W tym miejscu możesz też skonfigurować automatyczne odpowiedzi z powiadomieniem o nieobecności i zmienić częstotliwość synchronizowania poczty (domyślnie jest to 7 dni).

 • activesync, iphone, ipad
 • 0 Users Found This Useful
Czy ten artykuł pomógł?

Inne artykuły

Konfiguracja Microsoft Outlook (POP3, SMTP, IMAP)

Najważniejsze informacje Instrukcja przedstawia proces połączenia klienta pocztowego ze skrzynka...

Praca z kalendarzem Microsoft Exchange

Kalendarz programu Microsoft Outlook pełni funkcję kalendarza i harmonogramu. Jest w pełni...

Kalendarz Microsoft Exchange - sala konferencyjna

Salki konferencyjne są jednym z najważniejszych elementów związanych z pracą na kalendarzach. To...

Opóźnienie wyświetlania wiadomości u użytkowników przy skrzynce współdzielonej

Domyślnie foldery współdzielone są pobierane w trybie Cached w programie Outlook 2010 i nowszych...

Logowanie oraz zarządzanie telefonami w organizacji

W celu zalogowania się na stronę zarządzania systemem FAMOC w obszarze twojej organizacji...